QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về  cấp giấy phép xây dựng

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Phần thứ hai. Bảo trì, quản lý chất lượng công trình công sở, công trình xây dựng, công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Phần thứ ba. Luật xây dựng

Phần thứ tư. Luật quy hoạch đô thị

Phần thứ năm. Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu hạ tầng công trình

Phần thứ sáu. Quy định về định mức khảo sát đầu tư xây dựng, kỹ thuật thi công nghiệm thu công trình ngành Công an – Giao thông vận tải – Thông tin truyền thông

Phần thứ bảy. Các thủ tục hành chính mới, công bố sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Phần thứ tám. Quy trình kiểm toán, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình

Phần thứ chín. Phí, lệ phí và các quy chế tài chính trong xây dựng

Liên Hệ: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s