mẫu hợp đồng mới nhất 2013, mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của hai bên, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong các giao dịch dân sự, trong kinh doanh buôn bán. Hơn  vậy, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch kinh tế thương mại, nhất là trong giao dịch xuất nhập khẩu ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật và các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp…Để giúp bạn đọc và những nhà quản lý, nhà kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện việc soạn thảo các hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật, Nhà Xuất Bản Lao Động xin giới thiệu cuốn sách

TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP

TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP

 “KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP”.

 

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng.

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng –

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ 

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn tài sản, bất động sản, tác phẩm,  công nghệ, nhượng quyền thương hiệu 

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm

Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh

Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn

Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.

Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc

Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đào tạo bên ngoài.

Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.

Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.

Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động

Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc

Phần thứ mười chín. Mẫu quy chế bổ nhiệm

Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc

Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng

Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ luật

Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự

Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách và nhân viên ra vào cổng

Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý tài sản

Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những tư liệu bổ ích cần thiết. Trong quá trình sưu tầm và hệ thống hoá không tránh khỏi những sai sót nhất định, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn đọc để những lần tái bản sau hoàn thiện hơn!

Liên Hệ: 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements

2 thoughts on “mẫu hợp đồng mới nhất 2013, mẫu hợp đồng kinh tế

  1. Pingback: TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU MẪU, MẪU BÀI PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

  2. Pingback: CÁC MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT 2013, 2014 | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s