HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2013

HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Nội dung của cuốn sách bao gồm nhưng phần chính sau :

Phần I.Luật thuế bảo vệ môi trường và Luật khoáng sản của Quốc hội khóa 12

 

Phần II. Quy định mới nhất về hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên – môi trường.  

 

Phần III. Quy định mới nhất về khảo sát, điều tra và xây dựng báo cáo về tài nguyên – môi trường

 

Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế, phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường

 

Phần V. Quy định mới về quản lý và xử lý chất thải, nước thải, khí thải

 

Phần VI. Quy định mới về cơ chế tài chính và sử dụng kinh phí trong sự nghiệp tài nguyên – môi trường

 

Phần VII. Quy định mới nhất về thanh tra, phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường

 

Phần VIII. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Nội dung cuốn sách được hệ thống hóa đầy đủ những quy định chung của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên – môi trường, đây là một tài liệu thực sự hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên – môi trường, kế hoạch là đầu tư, xây dựng; các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án đầu tư và các bạn đọc.

giá phát hành : 324.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s