TIÊU CHUẨN CHẤT THẢI KHÔNG KHÍ, NƯỚC,CHẤT RẮN

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2011 – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

PHẦN THỨ HAI: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

 

PHẦN THỨ BA: QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG.

 

PHẦN THỨ TƯ: QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG.

 

PHẦN THỨ NĂM: CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG.

 

PHẦN THỨ SÁU: CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, THẢI LỎNG, THẢI KHÍ.

PHẦN THỨ BẢY: CÁC VĂN BẢN MỚI NĂM 2011 CÓ LIÊN QUAN

giá phát hành : 299.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )

Advertisements

One thought on “TIÊU CHUẨN CHẤT THẢI KHÔNG KHÍ, NƯỚC,CHẤT RẮN

  1. Pingback: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s