CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Vũ Hoa Tươi
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 450
Giá bìa: 325.000 đồng

CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013
Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán như: Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 Về chính sách đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách. Thông tư 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Quyết định 72/2013/NĐ-BTC ngày 10/01/2013 Về việc ban hành quy trình thanh tra các qũy tài chính ngoài ngân sách Nhà nước. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Nhằm hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán trong trường học đối với ngành giáo dục đào tạo. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
& CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM & CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM HỌC 2012 – 2013.

Phần 3: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG KINH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.

Phần 5: CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP & CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 6: MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC.

Phần 8: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH, THI TỐT NGHIỆP NĂM 2013.

Phần 9: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, HỌC SINH.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s