CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ 201

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ 2012.
Nhà XB: Lao động
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 463
Giá bìa: 325.000 đồng

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ 201
Trong chiến lược, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề sẽ giúp hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia; thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển dạy nghề phải là sự nghiệp và trách nhiệm của toàn xã hội, đòi hỏi có sự tham gia của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở dạy nghề, người học nghề. Thời gian qua chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp lý về dạy nghề, học nghề, như: Quyết định 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 Phê duyệt “Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020”. Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 Quy định nội dung và mức chi hoạt động hội giảng giáo viên dạy nghề và hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2012 Bổ sung danh mục nghề vào bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề. Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề…
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ quản lý các trường, trung tâm dạy nghề nắm bắt kịp thời các quy định nói trên. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ
VÀ QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ 2012

Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT DẠY NGHỀ – LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ DẠY NGHỀ.

Phần 2: CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020.

Phần 3: CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ, HỌC NGHỀ.

Phần 4: QUẢN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ, HỌC NGHỀ.

Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ BỔ NHIỆM, CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGHỀ VÀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ.

Phần 6: QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ, TRƯỜNG NGHỀ.

Phần 7: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ.

Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.

Phần 9: THANH TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s