HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI, ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NĂM HỌC 2012 – 2013.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 462
Giá bìa: 325.000 đồng

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC MỚI NHẤT
Để giúp các trương học từ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các đơn vị thuộc ngành giáo dục – đào tạo trong cả nước nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các chính sách, chế độ mới ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi về quản lý tài chính, kế toán, sử dụng có hiệu qủa vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích, đạt hiệu qủa cao là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.
Trong những năm qua, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán, thu chi, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, công khai tài chính; Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các quy định về quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, chi công tác phí, chi hội nghị, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… đối với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và trong trường học; Các quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi… đối với học sinh, sinh viên; Các quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, cán bộ công chức ngành giáo dục – đào tạo.
Nhằm hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán – kiểm toán thanh tra – kiểm tra trong trường học đối với ngành giáo dục – đào tạo. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC – QUY ĐỊNH MỚI
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI, ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN
NĂM HỌC 2012 – 2013.

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NĂM HỌC 2012 – 2013.

Phần 3: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG KINH PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.

Phần 5: CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRONG TRƯỜNG HỌC.

Phần 6: MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC.

Phần 8: CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 462 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s