Sổ tay giáo viên,chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của nhà giáo

Sổ tay giáo viên,chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của nhà giáo
Giá : 325.000 VND
Nhà xuất bản : NXB Tài Chính
Sổ tay giáo viên – Chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo

Sổ tay giáo viên,chế độ chính sách quyền và nghĩa vụ của nhà giáo

. Quyển sách gồm mười phần:
Phần I: Những quy định chung và hướng dẫn mới về Luật Giáo dục.
Phần II: Quy định mới về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Phần III: Quy định mới về chế độ làm việc đối với nhà giáo.
Phần IV: Quy định mới về chế độ thỉnh giảng.
Phần V: Quy định mới về công tác giảng dạy, dạy thêm, học thêm.
Phần VI: Quy định mới về chế độ tiền lương đối với nhà giáo.
Phần VII: Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.
Phần VIII: Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Phần IX: Quy định mới về công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo.
Phần X: Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
“Sổ tay giáo viên – Chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo”là tài liệu rất thiết thực đối với các nhà trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo và đông đảo cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành giáo dục

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

 

NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013 – 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s