ỨNG XỬ SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY

ỨNG XỬ SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY
Nhà XB: Hồng Đức
Tác giả: Thu Huyền – Tăng Bình – Ái Phương
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 449
Giá bìa: 325.000 đồng

ỨNG XỬ SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY
Ứng xử sư phạm và giáo dục kỹ năng sống là một trong những vấn đề then chốt hiện nay của giáo dục. Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động thường nhật của người giáo viên. Ở nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề này, từ các sách giáo khoa giảng dạy ở các bậc học cho đến sách chuyên khảo và cả những quyển sách mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp khác nhau.
Song trong thưc tế, mỗi quyển sách đã bổ sung thêm khả năng tư duy sư phạm, tạo ra nhiều cơ sở khoa học cho các hoạt động thực tiễn của người làm công tác giáo dục. Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đơn vị thuộc ngành giáo dục đào tạo có tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy hiện nay. Do đó, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản quyển Sách:

ỨNG XỬ SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần thứ nhất: ỨNG XỬ SƯ PHẠM TRONG CÁC TÌNH HUỒNG THƯỜNG GẶP.

Phần thứ hai: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐỐI VỚI MỌI LỨA TUỔI.

Phần thứ ba: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON.

Phần thứ tư: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO TRẺ TIỂU HỌC – TRUNG HỌC.

Phần thứ năm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐỒI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN.

Phần thứ sáu: CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ ĐẠT HIỆU QỦA TRONG HỌC TẬP.
Mục 1. Kỹ năng tự học.
Mục 2. Kỹ năng quản lý thời gian.
Mục 3. Kỹ năng thuyết trình.

Phần thứ bảy: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ, QUẢN LÝ TROGN NGÀNH GIÁO DỤC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 449 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá bìa = Giá bán: 325.000 đồng
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s