858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

SỔ TAY GIÁM ĐỐC 858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về tổ chức bộ máy doanh nghiệp;

Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về lao động và tiền lương theo Bộ luật lao động 2013;

Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp;

Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về vấn đề sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;

Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Phần thứ sáu. Giải đáp các tình huống về vấn đề quảng cáo;

Phần thứ bảy. Giải đáp các tình huống về vấn đề giá;

Phần thứ tám. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Phần thứ chín. Giải đáp các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác;

Phần thứ mười. Giải đáp các tình huống về kiểm tra, kiểm toán trong doanh nghiệp;

Phần thứ mười một. Giải đáp các tình huống về chứng từ, tài khoản và sổ kế toán trong doanh nghiệp;

Phần thứ mười hai. Giải đáp các tình huống về chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s