939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kinh nghiệm thực tiễn của kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong nghiệm vụ kế toán và quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đây là chủ đề có tính thời sự và thiết thực đối với công tác quản lý kinh tế – tài chính hiện nay tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị
Với 725 tình huống thực tế về chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm: kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lơi nhuận; kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu…
Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp và những vướng mắc về chính sách tài chính, thuế, kế toán trong qua trình thực hiện tại doanh nghiệp: hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống sổ kế toán và đặc biệt các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp: để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn GTGT, trong khi chờ đợi văn bản sửa đổi, ngày 02/11/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành công văn số 268/TANDTC-HS hướng dẫn áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trước đây, những hành vi mua, bán hóa đơn GTGT bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”, thì nay sẽ bị truy cứu về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo điều 164a BLHS.
Với những nội dung nêu trên, cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những tình huống mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những tình huống thục tế về chế độ kế toán doanh nghiệp vì vậy cuốn sách là tài liệu tham khảo, đầy đủ và hữu ích cho nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm

939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nội dung sách gồm 3 phần
Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp
Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp
Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s