BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2013 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG & NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG, TRANH CHẤP, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI TRONG LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2013

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật lao động 2013 và quy định chi tiết về hợp đồng, tranh chấp, an toàn, vệ sinh trong lao động thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và chế độ thai sản;

Phần thứ hai. Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;

Phần thứ ba. Chế độ, chi trả tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động;

Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ lao động;

Phần thứ năm. Chính sách mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Phần thứ sáu. Chế độ trách nhiệm, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s