Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh

Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh, những văn bản pháp luật mới nhất trong ngành y tế 2012

Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh
Phần thứ nhất. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030;

Phần thứ hai. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần thứ ba. Quy định về kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Phần thứ tư. Xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyển xếp ngạch, lương công chức ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Phần thứ sáu. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;-

Phần thứ bảy. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Phần thứ tám. Một số kỹ năng quản lý, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Phần thứ chín. Hỏi đáp về an toàn thực phẩm.

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s