chế độ kế toán doanh nghiệp 2014

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG NĂM 2013
Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới như:

chế độ kế toán doanh nghiệp 2014

TT số 35/2013/TT-BTC ngày 01-4-2013 sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
TT số 10/2013/TT-BTC ngày 18-01-2013 hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22-11-2012;
TT số 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách NN theo NQ số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất KD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;
TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11-1-2012 HD thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, HD thi hành NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ…
Nhằm giúp cho kế toán trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
ÁP DỤNG NĂM 2013

Cuốn sách tập hợp hệ thống văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thực thi nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các bộ phận kế toán của doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và có hướng phát triển doanh nghiệp ngày đạt hiệu quả cao hơn.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới của nhà nước về chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng năm 2013;

Phần II. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần III. Quy định mới nhất về chính sách thuế thu nhập cá nhân;

Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu;

Phần V. Quy định mới về chế độ tài chính và các chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển;

Phần VI. Quy định mới về quản lý in, phát hành, sử dụng chứng từ và hóa đơn hàng hóa, dịch vụ;

Phần VII. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán…

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s