CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2013, 2014

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NĂM 2013, MỚI NHẤT

Kế toán là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Vừa qua, bộ tài chính đã cho ban hành nhiều nghị định và thông tư thuế mới để áp dụng năm 2013 như: . Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 Ban hành: 22/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 – Thông tư 175 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành 22/10/2012 – Thông tư 06 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123 và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 11/01/2012-1- Thông tư 05 hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 05/01/2012-. Thông tư 199/ hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012 -3. Thông tư 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu ban hành 04/02/2012 -4. Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 08/02/2013 -2. Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 27/07/2012 -1. Thông tư 16/ hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm thuế giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ban hành 08/02/20132. Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 21/08/2012 -Nghị định 60/2012/NĐ-CP giảm thuế 30/07/2012 – 4. Lệnh công bố Nghị quyết về chính sách thuế nhắm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân 2012 Ban hành: 02/07/20125. Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Quốc hội ban hành 21/06/2012. -Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn thuế ban hành 23/05/2012-7. Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ban hành 07/01/2013-8. Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2012 ban hành 17/08/2012-9. Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2012. Nhằm giúp các bộ phận chuyên ngành hiểu rõ những quy định pháp luật mới nhất, NXB Tài chính ban hành tài liệu:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ & QUYẾT TOÁN THUẾ

Cuốn sách bao gồm 10 phần

PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT

PHẦN 2. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013

PHẦN 3. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013

PHẦN 4. LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013

PHẦN 5. LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ XNK MỚI NHẤT 2013

PHẦN 6. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013

PHẦN 7. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN 1. Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp -2. Xác định chi phí được trừ, chi phí không được trừ trong thuế TNDN-3. Xác định thu nhập khác của doanh nghiệp-4. Xác định lỗ và chuyển lỗ; Trích lập quĩ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp-5. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp-6. Phương pháp tính thuế, nộp thuế TNDN

PHẦN 8. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM THUẾ GTGT, TNCN, TNDN NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP 2013

PHẦN 9. QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ QUAN TRỌNG BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 2013

PHẦN 10. BAN HÀNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP ((ĐÃ CẬP NHẬT BỔ SUNG 2013)

SÁCH ĐẸP, DÀY 450 TRANG, KHỔ 20X28 BÌA MỀM. GIÁ BÁN: 385.000Đ/1 CUỐN.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s