HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Ngày 15/05/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.Thông tư này gồm 5 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 1 đến phụ lục 4 có tính bắt buộc, phụ lục 5 có tính chất tham khảo .
Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
.Để quý cơ quan đơn vị có đươc văn bản nói trên ,NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn và phát hành cuốn sách
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG ,CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HÓA
Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau :
Phần thứ nhất : Quy định mới về in,phát hành,sử dụng hóa đơn
Phần thứ hai : Quy định mới về thuế gía trị gia tăng
Phần thứ ba: Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Phần thứ tư:Luật quản lý thuế
Phần thứ năm: Luật thuế thu nhập cá nhân
Phần thứ sáu: các chính sách mới về quản lý tài sản ,phí,lệ phí,& giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/1 cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s