HƯƠNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC

Trong những năm qua, ngành y dược Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực để đạt những thành tựu về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, cung ứng và sử dụng thuốc, khống chế dịch bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai kỹ thuật mới… Tuy nhiên, để ngành y tế phát triển đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của nhân dân, Nhà nước ta cần tập trung khắc phục các tồn tại, bất cập về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, tình trạng quá tải bệnh tuyến trên, các vấn đề công bằng trong hưởng thụ dịch vụ y tế, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp… và đặc biệt là cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế phải có sự minh bạch, rõ ràng về cơ chế tài chính và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hướng dẫn thi hành Luật dược, cơ chế tài chính và giá dịch vụ khám chữa bệnh

Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngành y tế phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; NĐ số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; TTLT số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-2-2012 ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; TT số 11/2012/TT-BYT ngày 28-6-2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế; TT số 14/2012/TT-BYT ngày 31-08-2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng…
Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành y tế kịp thời nắm bắt những quy định mới của Nhà nước. Nhà xuất bản Y Học xuất bản cuốn sách HƯƠNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC – CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y T
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần quan trọng sau:
Phần I. Quy định mới nhất về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
Phần II. Quy định mới nhất về quy chế khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh;
Phần III. Quy định mới nhất về sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế tài chính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Phần V. Quy định mới nhất về thực thi Luật dược vaø nguyeân tắc, tieâu chuẩn thực haønh tốt sản xuất thuốc, nhaøthuốc vaø phaân phối thuốc
Phần VI. Quy định mới vế xử phạt vi phạm hành chính trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;
Phần VII. Hướng dẫn mới nhất về xét tặng danh hiệu thầy thuốc và các chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2012.

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s