HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN & QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH, ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ 2013.
Nhà XB: Y học
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 431
Giá bìa: 325.000 đồng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN
Khám chữa bệnh là lĩnh vực vô cùng quan trọng, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thống nhất sự quản lý của Nhà nước về khám chữa bệnh, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh những hoạt động trong lĩnh vực này như: Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Thông tư 18/2013/TT-BYT ngày 01/7/2013 Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm. Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Hướng dẫn khám sức khỏe. Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/6/2013 Quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, cong nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện…
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực khám, chữa bệnh. Do đó, Nhà xuất bản Y học cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG BỆNH VIỆN & QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH, ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH.

Phần 2: HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT VÀ ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

Phần 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH.

Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, VỀ NHÂN VIÊN Y TẾ, NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH.

Phần 5: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH.

Phần 6: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN 2030.

Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÀNH Y TẾ.

Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s