HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LUẬT LAO ĐỘNG 2014

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất của xã hội và giá trị tinh thần. Pháp luật lao động đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người lao động và sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng lao động và hành chính; góp phần vào việc nâng cao sản xuất, giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp lý của dân tộc.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LUẬT LAO ĐỘNG 2014

Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động; tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tăng hiệu quả trong việc sử dụng và quản trị lao động để thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp và hiện đại hóa của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, một quốc gia hùng mạnh công bằng, dân chủ, xã hội văn minh. Nhằm tăng cường quyền lợi của người lao động, ngày 22/8/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013).
Việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ GIẢI ĐÁP 1000 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT

Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

Phần 1: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ.

Phần 5: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

Phần 6: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Phần 7: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ – LAO ĐỘNG.

Phần 8: GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG & SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Phần 9: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013.

Phần 10: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP.

Phần 11: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 548 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s