NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 2014

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NGÀY 01-05-2013 – CHÍNH SÁCH CÔNG ĐOÀN, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định. Lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách đối với người lao động, cán bộ công viên chức luôn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về các vấn đề như: TT số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10-12-2012 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; TT số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-01-2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; TT số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20-12-2012 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; QĐ số 171/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; QĐ số 170/QĐ-TLĐ ngày 01-01-2013 Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; QĐ số 169/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy chế quản lý tài chính công đoàn; QĐ số 168/QĐ-TLĐ ngày 09-01-2013 Quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn…

Để giúp bạn đọc trong và ngoài nước tìm hiểu các thông tin mới nhất về Bộ Luật lao động cũng như các văn bản pháp luật mới về vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NGÀY 01-05-2013

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG NGÀY 01-05-2013 – CHÍNH SÁCH CÔNG ĐOÀN, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC”.

Nội dung sách gồm các phần chính sau:

Phần I. Bộ Luật lao động và những nội dung mới của bộ luật lao động áp dụng từ ngày 01/5/2013;

Phần II. Luật công đoàn và công tác thu, chi quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

Phần III. Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng;

Phần IV. Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp ñaëc thuø đối với cán bộ, công chức;

Phần V. Quy định mới nhất về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với người lao động trong các doanh nghiệp;

Phần VI. Quy định mới nhất về quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp;

Phần VII. Quy định mới về quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 2014

  1. Pingback: MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2014 | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s