QUY ĐỊNH MỚI NHẤT KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC, PHÂN PHỐI THUỐC

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC, PHÂN PHỐI THUỐC.
Nhà XB: Y học
Tác giả: Quý Long – Kim Thư
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 495
Giá bìa: 298.000 đồng

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC, PHÂN PHỐI THUỐC
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhằm đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu qủa và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vừa qua, ngày 29/02/2012 Liên Bộ Y tế – Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước. Theo đó, ban hành mới khung giá 447 dịch vụ khám, chữa bệnh, gồm 445 dịch vụ y tế và giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2012.
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế kịp thời nắm bắt những quy định mới của Nhà nước. Do đó, Nhà xuất bản Y học cho xuất bản quyển Sách:

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC, PHÂN PHỐI THUỐC.

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính:

PHẦN I: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

PHẦN II: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH.

PHẦN III: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ SỬ DỤNG THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

PHẦN IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TRONG CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

PHẦN V: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT THUỐC, THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC VÀ THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC.

PHẦN VI: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, QUẢN LÝ THUỐC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.

PHẦN VII: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 495 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.

Giá bìa: 298.000 đồng / quyển.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s