SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

“QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP”.

SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề cơ bản của nhà quản trị doanh nghiệp;

Phần II. Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

Phần III. Tổ chức quản trị doanh nghiệp;

Phần IV. Quản trị rủi ro trong kinh doanh;

Phần V. Quản trị marketing trong doanh nghiệp;

Phần VI. Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp;

Phần VII. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp;

Phần VIII. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp;

Phần IX. Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp;

Phần X. Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp;

Phần XI. Quản trị kinh doanh quốc tế;

Phần XII. Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;

Phần XIII. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Phần XIV. Hướng dẫn mới nhất về chính sách Thuế và chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định…
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s