SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA -DỊCH VỤ & BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 2013
Nhằm hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý và sử dụng đúng quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Chính phủ đã cho ban hành nhiều thông tư nghị định mới 2013 hướng dẫn kỹ chi tiết dành cho kế toán doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA -DỊCH VỤ & BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

TỔNG HỢP CÁC SẮC LỆNH THUẾ 2013 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA -DỊCH VỤ & BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013

(Theo thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/05/2013)

Áp dụng chính thức cho tất cả các doanh nghiệp từ ngày 01/07/2013

Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi chỉnh – 2. Đối tượng áp dụng – 3. Loại và hình thức hoá đơn- 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

Chương II TẠO VÀ PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

5. Nguyên tắc tạo hoá đơn- 6. Tạo hóa đơn tự in- 7. Tạo hóa đơn điện tử- 8. Tạo hoá đơn đặt in- 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh- 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế- 11. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in- 12. Cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in- 13. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hoá đơn

Chương III SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

14. Lập hoá đơn- 15. Ủy nhiệm lập hóa đơn- 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc- 17. Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn- 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập- 19. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng- 20. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp- 21. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn- 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn – 23. Sử dụng hoá đơn của người mua hang-

Chương IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ – 25. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn- 26. Lưu trữ, bảo quản hoá đơn- 27. Hủy hoá đơn- Chương V XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HOÁ ĐƠN

28. Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn – 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn –

Chương VI KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HOÁ ĐƠN.

30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn – 31. Thanh tra về hoá đơn –

* HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành 17/05/2013

…..Và rất nhiều thông tư nghị định khác được cập nhật đầy đủ trong tài liệu sách.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá bán: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II/ 2013.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s