552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục là hai vấn đề then chốt trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác kế toán và kiểm toán chi phí ngân sách nhà nước trong giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong thời gian qua, nhằm phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính, kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho ngành giáo dục Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giáo dục đào tạo nói chung, đặc biệt là về chế độ kế toán và đổi mới cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các đơn vị trường học.

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác tài chính – kế toán của các trường học, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo sẽ giúp cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học và người làm công tác kế toán trường học thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, Nhà xuất bản tài chính biên soạn cuốn sách “552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học

Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần III. Giải đáp các tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học

Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học

Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần VI. Giải đáp các tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiền lương và các khoản phụ cấp khác đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Phần VIII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012)

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM
===================================
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2012 – 2013
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2012 – 2013
Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 1803
Sô lượng:

Cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất: Quy định mới về kế toán trong trường học

Phần thứ hai: Quy định mới về dạy thêm, học thêm và chương trình khung năm học 2012-2013

Phần thứ ba: Cơ chế quản lý tài chính, sử dụng kinh phí trong trường học

Phần thứ tư: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công

Phần thứ năm: Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí trong trường học

Phần thứ sáu: Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Phần thứ bảy: Quy định mới về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ và giáo viên trong ngành giáo dục

Phần thứ tám: Công tác thi đua khen thưởng và tiêu chuẩn đánh giá trường học

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s