650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH

650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆN

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Giải đáp các tình huống về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước
Phần II. Giải đáp các tình huống về chế độ kế toán ngân sách nhà nước
Phần III. Giải đáp các tình huống về đấu thầu, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần IV. Giải đáp các tình huống về chế độ thu, chi và quyết toán kinh khí ngân sách nhà nước
Phần V. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước và chế độ khấu hao tài sản tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần VI. Giải đáp các tình huống về hành vi và mức xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong các cơ quan, đơn vị nhà nước
Phần VIII. Giải đáp các tình huống về thanh tra, kiểm tra và kiểm toán ngân sách nhà nước

650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi – có hóa đơn tài chính)

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

===============
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kế toán ngân sách và tài chính Xã là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế – tài chính xã, bao gồm: Hoạt động thu, chi ngân sách và hoạt động tài chính khác của Xã.

Hoạt động tài chính ngân sách Xã ngày càng trở lên đa dạng và phong phú, các khoản thu không chỉ phản ánh thu ngân sách Nhà nước mà nội dung các khoản chi cũng ngày một đa dạng và phức tạp. Vì vậy, Chính phủ và Bộ Tài chính đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi ngân sách; cải thiện tính minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính Nhà nước và đặc biệt là hoàn thiện chế độ kế toán của các đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn và Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể như sau: Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 Về việc quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 Về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị – xã hội thuộc các Xã đặc biệt khó khăn. Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thị trấn.
Nhằm giúp các nhà quản lý ngân sách Nhà nước, kế toán tại các Xã, Phường, Thị trấn… và những đối tượng quan tâm đến kế toán ngân sách Xã nắm được các quy định kế toán ngân sách Xã một cách kịp thời, đầy đủ. Do đó, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển Sách:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính:

Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC.

Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.

Phần 5: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Phần 6: CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2012).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s