CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 201

CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

Sổ tay tra cứu, xử lý các tình huống…..dành cho chủ tịch công đoàn các cấp năm 2013
Trong lĩnh vực lao động, Công đoàn có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động; vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp… Nhằm tăng cường công tác cán bộ công đoàn để công đoàn trở thành tổ chức đại diện, chỗ dựa vững chắc cho người lao động,. trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24-10-2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp;

Để giúp chủ tịch, cán bộ công đoàn các cấp kịp thời cập nhật thông tin và nắm vững quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động công đoàn, các chế độ chính sách, điều kiện lao động, xử phạt hành chính trong lao động…. Nhà xuất bản Lao động xin giới thiệu cuốn sách:
SỔ TAY TRA CỨU XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG
HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về tổ chức, hoạt động, quản lý tài chính và công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công đoàn (Theo Luật công đoàn 2013)
Phần thứ hai. Tra cứu các tình huống về lao động, xử phạt hành chính trong lao động (Theo Bộ luật lao động 2013)
Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về chế độ tuyển dụng, đào tạo, phụ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với cán bộ công chức và người lao động (Theo Bộ luật lao động 2013)
Phần thứ tư. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động
Phần thứ năm. Tra cứu các tình huống về công tác báo cáo của báo cáo viên và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hướng đến đại hội công đoàn;
Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm dành cho cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới;
Phần thứ bảy. Các chế độ, chính sách mới nhất dành cho cán bộ công đoàn và người lao động;

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s