CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, việc quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý tài chính kế toán, sử dụng nguồn vốn nhà nước, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản hàng hóa công khai và minh bạch, có hiệu quả nhất, theo đúng quy định của pháp luật tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước là đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng

Chế độ quản lý nhân sự

Nhằm giúp các cơ quan đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương của Nhà nước, của các Bộ ngành về các lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách:
“CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN –
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TIỀN MẶT – GIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

Cuốn sách được chia làm các phần:
Phần thứ nhất. Giải đáp về chế độ quản lý nhân sự tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Phần thứ hai. Giải đáp về chế độ quản lý thu chi tiền mặt, quản lý ngân sách nhà nước. Phần thứ ba. Giải đáp về chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản hàng hóa trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Phần thứ tư. Giải đáp về chế độ quản lý, sử dụng tài sản, giao quản lý tài sản ở các cơ quan, đơn vị nhà nước. Phần thứ năm. Kiểm toán, kiểm tra tài chính, kế toán ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Phần thứ sáu. Những văn bản pháp luật mới nhất về quản lý tài sản, tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp
Dưới dạng câu hỏi đáp, cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những giải đáp tình huống, giải đáp vướng mắc, những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên.
Xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc. Hy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý ở cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.
Sách dày 470 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s