CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,

ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI,
LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

Phần 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).

Phần 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG, CHO THUÊ LẠI VÀ TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
Mục 1. Những điểm mới về hợp đồng lao động.
Mục 2. Những điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động.

Phần 3: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).

Phần 4: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THỜI GIỜ LẢM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (Hiệu lực từ 01/7/2013).

Phần 5: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).

Phần 6: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN, HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT.
Mục 1. Chính sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí và tử tuất.
Mục 2. Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ và người lao động.
Mục 3. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động.

Phần 7: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.
Mục 1. Những điểm mới về chế độ thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn.
Mục 2. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
Mục 3. Những điểm mới về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Mục 4. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn.
Mục 5. Những điểm mới về chế độ phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.

Phần 9: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Phần 10: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, ĐÃI NGỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s