CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN
Ngày 18-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 480/QĐ-TTg). Một trong các giải pháp thực hiện chiến lược là xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 2012-2015 hoàn thành cập nhật 26 chuẩn mực kế toán đã ban hành; giai đoạn 2016-2020 xây dựng và ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán còn lại, đồng thời xem xét hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp hoạt động đặc thù); trong giai đoạn 2013-2015 nghiên cứu cập nhật bổ sung các chuẩn mực kế toán còn lại; giai đoạn 2016-2020 tiếp tục cập nhật chuẩn mực kiểm toán quốc tế, bảo đảm tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
Ngoài ra, Bộ Tài Chính cũng ban hành các văn bản mới có liên quan như: Quyết định 46/QĐ-BTC ngày 07/01/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư 31/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 8/1/2013 của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 1/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 ….
Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những quy định quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau đây:
Phần thứ nhất. Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán
Phần thứ hai. Quy trình thanh tra ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Cơ chế quản lý tài chính – chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí
Phần thứ năm. Quy trình kiểm toán và quy trình thanh tra đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ sáu. Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và Luật Kiểm toán nhà nước
Sách có độ dày 448trang.Gía phát hành 330.000đ/1 cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s