HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT
HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN XÂY DỰN G DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT

PHẦN THỨ HAI: QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ NỢ ĐỌNG

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI, TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN THỨ TƯ: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, KINH PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN THỨ NĂM: XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

PHẦN THỨ SÁU: GIẢI ĐÁP VỀ THU, CHI, LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. GIẢI ĐÁP CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

II. GIẢI ĐÁP VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

III. GIẢI ĐÁP VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN THỨ BẢY: GIẢI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. GIẢI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

II. GIẢI ĐÁP VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s