HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc được ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC và được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình phân bổ dự toán ngân sách; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình vận hành TABMIS; giúp cán bộ kế toán thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc; Bộ tài chính đã ban hành những văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu như: Nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán; Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán; Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán TABMIS;…

 

Nhằm đáp ứng nhu cầuHƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN thiết yếu của các cơ quan, đơn vị, cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc tìm hiểu cũng như áp dụng tốt các nghiệp vụ về phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán; nội dung, kết cấu tài khoản; quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán ngân sách;…phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN KHO BẠC TABMIS
HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN
VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống biểu mẫu, nội dung, phương pháp và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán;

Phần thứ hai. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);

Phần thứ ba. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán TABMIS;
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

 

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s