KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013

KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013
Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

Phần 1: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG KINH PHÍ, CẤP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ, QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ.

Phần 3: HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CHI QUA HỆ THỐNG KHO BẠC.

Phần 4: QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN, TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨC NGÀNH KẾ TOÁN.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s