Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoà

Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn
Ngày 19/8/2011, Tổng Liên đoàn LĐVN đã ban hành một số quyết định về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Công đoàn. Đó là Quyết định số 1012/QĐ-TLĐ quy định về chế độ báo cáo đối với LĐLĐ tỉnh, TP CĐ ngành TƯ, Công đoàn tổng công ty và các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ; Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ quy định về thể loại văn bản của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 1014/QĐ-TLĐ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn. Quyết định số 1015/QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ, của tổ chức Công Đoàn… Theo đó, có 4 loại báo cáo, đó là: báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề; báo cáo số liệu thống kê và báo cáo đột xuất. Báo cáo bằng văn bản được gửi qua đường bưu điện. Những báo cáo có xác thực điện tử được phép gửi qua mạng và không phải gửi báo cáo bằng văn bản. Hệ thống văn bản của tổ chức Công đoàn gồm 22 loại, đó là: Điều lệ, Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận, Quy chế, Quy định. Hướng dẫn, Thông báo, Thông cáo, Tuyên bố, Lời kêu gọi, Báo cáo, Kế hoạch, Quy hoạch, Chương trình hành động, Chương trình công tác, Đề án, Tờ trình, Công văn, Biên bản. Tùy từng cấp công đoàn có thẩm quyền ban hành từng loại riêng.

Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoà

Nhằm giúp các cán bộ công đoàn các cấp cập nhật thông tin và nắm vững chủ trương, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Nhà nước, các Bộ ngành trong giai đoạn mới, cũng như có các kiến thức liên quan đến công đoàn và người lao động, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách.
KỸ NĂNG CHUẨN BỊ TÀI LIỆU, TRÌNH BÀY VĂN BẢN,
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

(Ban hành theo Quyết Định Số: 1012-1013-1014-1015 QĐ/TLĐ Ngày 19-08-2011)

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về chế độ báo cáo, công tác văn thư lưu trữ trong các tổ chức công đoàn. Phần thứ hai. Quy định mới nhất về thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn. Phần thứ ba. Tham khảo mẫu các loại văn bản tổ chức công đoàn có thẩm quyền ban hành. Phần thứ tư. Kỹ năng chuẩn bị tư liệu, soạn báo cáo, chuẩn bị hội họp công đoàn các cấp. Phần thứ năm. chế độ chính sách mới nhất đối với cán bộ công đoàn, với người lao động. Phần thứ sáu. Quy định mới về đánh giá, xử lý kỷ luật, khen thưởng trong tổ chức công đoàn
Sách dày 480 trang, Bìa Cứng, khổ 19×27 Giá bìa 298.000 đ/ cuốn
Kỹ năng chuẩn bị tài liệu, trình bày văn bản, thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức công đoàn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s