KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Trong hoạt động tổ chức công đoàn, nắm rõ các vấn đề pháp lý về quyền lợi, trách nhiệm, chế độ dành cho người lao động cũng như công tác tuyên truyền có vị trí và vai trò rất quan trọng bởi lẽ đây là công tác định hướng thông tin nhằm giúp cho Cán bộ công đoàn, công nhân viên tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đầy đủ và đúng đắn nhất.

Hoạt động công đoàn cơ sở có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống tổ chức Công đoàn. Để đáp ứng cho đội ngũ cán bộ công đoàn nâng cao trình độ, năng lực hoạt động, cập nhật thông tin và nắm vững chủ trương, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Nhà nước, các Bộ ngành trong giai đoạn mới, cũng như các kiến thức liên quan đến chính sách cho người lao động, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng và nghiệp vụ công tác của cán bộ công đoàn về chính sách và giải quyết các vấn đề trong lao động;
Phần thứ hai. Kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động dành cho cán bộ công đoàn;
Phần thứ ba. Giải đáp pháp lý các vấn đề quan trọng về quyền, trách nhiệm, quy tắc ứng xử và công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động công đoàn;
Phần thứ tư. Giải đáp pháp lý về những nội dung cơ bản của công tác tài chính trong công đoàn;
Phần thứ năm. Giải đáp pháp lý về quyền, nghĩa vụ trong lao động và xử phạt vi phạm hành chính trong lao động;
Phần thứ sáu. Giải đáp pháp lý về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động;
Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dành cho cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay;
Phần thứ tám. Quy định mới nhất về chế độ thu chi, quản lý và phân phối nguồn thu tài chính trong tổ chức công đoàn;

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s