MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 – 2018

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 – 2018
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 – 2018 – TRA CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Phần 1: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 – 2018.

Phần 2: VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, THAI SẢN, TAI NẠN, TỬ TUẤT DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần 6: TUYỂN TẬP CÁC MẪU VĂN BẢN, DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU DÙNG TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN.

Phần 7: NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG, XÉT DUYỆT DỰ TOÁN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Phần 9: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần 10: ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN KHÓA XI NHIỆM KỲ 2013 – 2018 (Dự thảo).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s