NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những nghiệp vụ công tác quan trọng dành cho kế toán trưởng

Phần II. Giải đáp tình huống chung về lĩnh vực kế toán nhà nước

Phần III. Giải đáp tình huống về quản lý thu, chi và sử dụng tài khoản qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần V. Giải đáp tình huống về quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa

Phần VII. Giải đáp tình huống về chế độ khấu hao và quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Phần VIII. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại

Phần IX. Giải đáp tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần X. Giải đáp tình huống về chế độ kiểm toán và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách

Phần XI. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

===============

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI, ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NĂM HỌC 2012 – 2013.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 462
Giá bìa: 325.000 đồng

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC MỚI NHẤT
Để giúp các trương học từ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các đơn vị thuộc ngành giáo dục – đào tạo trong cả nước nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các chính sách, chế độ mới ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi về quản lý tài chính, kế toán, sử dụng có hiệu qủa vốn ngân sách Nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích, đạt hiệu qủa cao là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.

 

========================

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Vũ Hoa Tươi
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 450
Giá bìa: 325.000 đồng

CHẾ ĐỘ MUA SẮM, SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013
Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán như: Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 Về chính sách đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách. Thông tư 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Quyết định 72/2013/NĐ-BTC ngày 10/01/2013 Về việc ban hành quy trình thanh tra các qũy tài chính ngoài ngân sách Nhà nước. Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s