Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN

Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN
Kế toán là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, điều hành trong việc bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tình hình tài sản, nguồn vốn. Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cũng như ra các quyết định, xử lý kịp thời, đúng đắn, hợp lý trong quá trình hoạt động của đơn vị kế toán. Việc đổi mới công tác, nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cán bộ kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp sao cho có hiệu quả là một trong những vấn đề cần được quan tâm.

Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN

Nhằm giúp cán bộ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán hành chính sự nghiệp thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị, Nhà xuất bản Lao động giới thiệu cuốn sách:
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN & THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Cuốn sách gồm có các phần như sau:
Phần thứ nhất. Tổ chức kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp
Phần thứ hai. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Phần thứ ba. Phương pháp định khoản trong đơn vị Hành chính sự nghiệp
Phần thứ tư. Phương pháp thiết lập sơ đồ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp.
Phần thứ năm. Hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp
Phần thứ sáu. Hệ thống báo cáo tài chính.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán kế toán HCSN

  1. Pingback: HƯỚNG DẪN GHI CHÉP SỔ SÁCH, NGUYÊN TẮC KẾT CẤU TÀI KHOẢN | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s