QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thanh tra kiểm tra tài chính là một chức năng quan trọng của bộ máy quản lý tài chính Nhà nước, nhằm đôn đốc việc xử lý những vướng mắc, sai trái, tìm ra những biện pháp để giúp tổ chức được thanh tra hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao.

Để củng cố kỷ luật tài chính, thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra tài chính các cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về các lĩnh vực trên. Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới đến các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản cuốn sách.

QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2012

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA TÀI CHÍNH

Phần thứ hai. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần thứ ba. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA

Phần thứ tư. QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Phần thứ năm. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết cho các cơ quan quản lý, cán bộ chuyên trách trong các cơ quan đơn vị. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách và mong nhận được ý kiến đóng góp để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

Sách dày 470 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s