TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH  MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013
Ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật lao động và Luật công đoàn. Bộ luật

lao động đã sửa đổi nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm quyền lợi người lao động,

như: Lao động nữ nghỉ thai sản 6 tháng; số giờ làm thêm trong năm không quá 200

giờ (trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ). Ngày 20 tháng 6, Quốc hội cũng thông

qua Luật công đoàn (sửa đổi). Luật Công đoàn (sửa đổi) là cơ sở pháp lý quan trọng

cho hoạt động công đoàn, khẳng định địa vị pháp lý, vai trò của công đoàn trong thể

chế chính trị của xã hội VN; quyền, trách nhiệm và cơ chế đảm bảo để công đoàn thực

hiện tốt chức năng của công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

Để nhanh chóng giúp người lao động hiểu rõ về quyền lợi của mình cũng như các

doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tất cả các ngành và các địa phương

trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước thuận tiện trong việc nắm bắt, tìm hiểu,

nghiên cứu và thực hiện những quy định mới nhất của Nhà nước về lao động, sử dụng

lao động, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách “TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH

MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013 – LUẬT CÔNG ĐOÀN

(SỬA ĐỔI)”.

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật lao động (sửa đổi)

Phần thứ hai. Luật công đoàn (sửa đổi) & Điều lệ công đoàn Việt Nam

Phần thứ ba. Hướng dẫn chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp

Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng trong đại hội công đoàn các cấp

Phần thứ năm. Nâng cao hiệu quả công tác công đoàn

Phần thứ sáu. Quy định về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống công đoàn

Phần thứ bảy. Quy định về nội dung và phạm vi thu chi ngân sách công đoàn

Phần thứ tám. Quy định mới nhất về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán

bộ công đoàn

Phần thứ chín. Điều kiện làm việc và chế độ chính sách đối với cán bộ công

chức, người lao động

Cuốn sách có độ dy 450 trang ,bìa cứng.Gía phát hành 325,000 đ/1 cuốn

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013

  1. Pingback: CÁC TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 201 | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s