1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Giá: 325 000 đ

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC, SỬ DỤNG TRỤ SỞ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.

Phần 2: CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TRONG CÁC CÔNG VIỆC TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TANG LỄ.

Phần 3: QUẢN LÝ, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 4: ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 5: ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 6: KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH VÀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP.

Phần 7: KIỂM TOÁN, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 8: MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ & SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

==============
Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp trong các cơ quan đơn vị nhà nước 2013
Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp trong các cơ quan đơn vị nhà nước 2013
Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 1382
Sô lượng:
Phần thứ 1: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

Phần thứ 2: Chế độ đấu thầu, đấu giá, mua sấm tài sản nhà nước.

Phần thứ 3: Chế độ quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Phần thứ 4: Chế độ quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Phần thứ 5: Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng dành cho công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp.

Phần thứ 6: Tra cứu các tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, và sử dụng tài sản nhà nước.

Phần thứ 7: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nướctại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sách dày 450 trang khổ 20 x 28 cm giá bìa là 325000 vnđ.

Trân trọng giới thiệu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s