CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH TRONG CHI TIÊU, MUA SẮM, TIẾP KHÁCH SỬ DỤNG NHÀ Ở, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, HỘI HỌP, CÔNG TÁC PHÍ

 “Sổ tay tra cứu ứng phó 

CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH TRONG CHI TIÊU, MUA SẮM, TIẾP KHÁCH
 
SỬ DỤNG NHÀ Ở, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, HỘI HỌP, CÔNG TÁC PHÍ
 
TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”
CÁC TÌNH HUỐNG PHÁT SINH TRONG CHI TIÊU, MUA SẮM, TIẾP KHÁCH SỬ DỤNG NHÀ Ở, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI, HỘI HỌP, CÔNG TÁC PHÍ
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ hai. Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu  tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;
Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước;
Phần thứ tư. Tra cứu các tình huống về đấu thầu, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần thứ năm. Tra cứu các tình huống về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;
Phần thứ sáu. Tra cứu các tình huống về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước;
Phần thứ bảy. Tra cứu các hành vi và mức xử phạt  vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước (áp dụng từ ngày 22-03-2013);
Phần thứ tám. Quy định về quản lý, sử dụng và hướng dẫn mua sắm tài sản từ các nguồn vốn  năm 2013;
Phần thứ chín. Những quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài sản ngân sách nhà nước.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM
===============
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s