CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN NGOẠI GIAO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (SONG NGỮ ANH VIỆT)

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN NGOẠI GIAO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (SONG NGỮ ANH VIỆT)

Chủ Tịch Hồ Chí Minh , Người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc , giành độc lập tự do cho dân ta . Cuộc đời sự nghiệp vinh quang của Người là một biểu tượng tuyệt vời về quyết tâm của một dân tộc anh hùng , đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên toàn thế giới , vì hòa bình độc lập dân tộc , dân chủ và sự tiến bộ xã hội.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN NGOẠI GIAO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp lãnh đạo , chỉ đạo công tác ngoại giao từ ngày đầu thành lập nước . Người đã để lại cho Ngoại Giao Việt Nam một di sản vô giá đó là “Tư Tưởng Ngoại Giao Hồ Chí Minh” đặt nền móng và mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho công tác đối ngoại của nước ta . Nhà Xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành cuốn sách ảnh:

“Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nền Ngoại Giao Cách Mạng Việt Nam”

Sách gồm 700 bức ảnh phát họa một cách khái quát , chân thực và sinh động toàn bộ quá trình hoạt động , Tư tưởng về phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh – Một tấm gương đạo đức , phẩm chất của Người Cộng Sản , Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc , Nhà Văn Hóa kiệt xuất của nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách có giá trị hơn tất cả khi đích tay Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng viết lời tựa cho cuốn sách , Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh “ Cuốn sách có giá trị không chỉ đối với nhân dân ta mà còn đối với bạn bè quốc tế , không chỉ hôm nay mà cả cho thế hệ mai sau” . Xứng đáng trở thành một tài liệu quý giá để bạn đọc mọi tầng lớp , mọi lứa tuổi đọc , suy ngẫm và tự hào – tri ân về tầm vóc của một con người mang vinh quang thời đại sức sống của một dân tộc anh hùng.

Sách in trên giấy coopce dày 305 trang, khổ 23.5×32 cm. nặng 2.5kg , song ngữ Việt – Anh , Giá 450.000đ/cuốn .
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s