Đảng và Hồ Chí Minh – Cuộc song hành lịch sử

Đảng và Hồ Chí Minh – Cuộc song hành lịch sử

Đảng và Hồ Chí Minh – Cuộc song hành lịch sử
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.
Trải qua 83 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện đầy đủ vai trò là ngọn cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người “cầm lái” kiên định – sáng suốt để người Việt Nam có thể tự hào về dân tộc ta – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2013), toàn Đảng, toàn dân ta lại có dịp ôn lại biên niên sử Đảng, ôn lại những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng ta; về mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “Đảng và Hồ Chí Minh – Cuộc song hành lịch sử
Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:
Phần thứ nhất. Điều kiện lịch sử – xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần thứ hai. Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phần thứ ba. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phần thứ tư. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần thứ năm. Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng;
Phần thứ sáu. Hỏi – Đáp những vấn đề căn bản về Đảng & Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cuốn sách được tập hợp từ nhiều tư liệu quý về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn mang đến những nội dung căn bản, thiết thực ở nhiều góc độ khác nhau, giúp cho cán bộ, đảng viên và bạn đọc có thể tham khảo, tìm hiểu và nghiên cứu thêm.Sách được in bằng giấy pho INDO nhập khẩu ,trắng ,đẹp sắc nét ,bìa cứng , có độ dày ……..giá phát hành 330,000đ/1 cuốn
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc./
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s