Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng trong công tác Đảng

Mục tiêu mà Đảng ta đề ra là xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp nghiệp hóa – hiện đại hóa. Thực hiên được nhiệm vụ này, người cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào cũng phải là những chủ thể hội đủ các phẩm chất và năng lực tương ứng. Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết chủ trương, đường lối của Đảng hiện nay về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng trong công tác Đảng
KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG
* KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CÁN BỘ ĐẢNG CƠ SỞ CẦN CÓ.
* PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
* VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG…

Cuốn sách có các nội dung chủ yếu sau:
Phần thứ nhất. Kỹ năng cán bộ lãnh đạo đảng cơ sở cần có
Phần thứ hai. Phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần thứ ba. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, hội nghị, các mẫu thư thường dùng trong các tổ chức đảng
Phần thứ tư. Các mẫu văn bản các tổ chức đảng thường dùng khi đại hội đảng cơ sở, kết nạp, khen thưởng đảng viên
Phần thứ năm. Các vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn đảng năm 2012
Cuốn sách là một tài liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng dành cho các Đảng viên, cán bộ làm công tác Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.
Sách dày 484 trang khổ 19×27. Bìa cứng, giá bìa 325.000 đồng/ cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s