NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG,HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG,HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG”
Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…. Vì vậy các cấp ủy, các cơ quan Đảng đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác nghiệp vụ quản lý đảng, nhất là công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và hết sức quan trọng, đặc biệt trong tình hình mới hiện nay.
Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên biết chủ trương, đường lối của Đảng hiện nay về xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG,HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG,
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG TRONG

CÔNG TÁC ĐẢNG

Nội dung sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Khái quát về Đảng cộng sản Việt Nam
Phần thứ hai. Hướng dẫn việc xây dựng Đảng, chỉnh đốn đảng và việc phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của người đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần thứ ba. Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng
Phần thứ tư. Hướng dẫn những điều đảng viên không được làm và quy chế giám sát trong Đảng
Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ công tác đảng cấp bách hiện nay
Cuốn sách là một tài liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng dành cho các Đảng viên, cán bộ làm công tác Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.
Sách dày 480 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Nội dung sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Khái quát về Đảng cộng sản Việt Nam
Phần thứ hai. Hướng dẫn việc xây dựng Đảng, chỉnh đốn đảng và việc phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của người đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần thứ ba. Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng
Phần thứ tư. Hướng dẫn những điều đảng viên không được làm và quy chế giám sát trong Đảng
Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ công tác đảng cấp bách hiện nay
Cuốn sách là một tài liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng dành cho các Đảng viên, cán bộ làm công tác Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.
Sách dày 480 trang, Bìa cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s