Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968, 1975

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968, 1975
Tết Mậu Thân 1968 và Ðại Thắng  Mùa Xuân 1975 là hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, bước ngoặt chính trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tạo đà và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968, 1975

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh để lại mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là trường đoạn bất tử trong bản hùng ca của thế kỷ XX, là mùa xuân toàn thắng, Bắc – Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm rung chuyển không chỉ chính quyền ngụy Sài Gòn mà còn làm chao đảo cả chính trường nước Mỹ lúc bấy giờ. Nó đã làm thay đổi cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, nó quyết định cho sự ký kết hiệp định Pari năm 1973 và là tiền đề cho sự toàn thắng của cuộc tổng công kích năm 1975, giải phóng và thống nhất hoàn toàn đất nước.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử- trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, là chiến thắng oanh liệt nhất, vĩ đại nhất, không chỉ kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ mà còn kết thúc 30 năm chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt 111 năm bị chủ nghĩa thực dân cũ và mới đô hộ, mở ra một kỷ nguyên mới: độc lập, thống nhất cả nước đi lên CNXH.

Để ôn lại những trang sử hào hùng của nhân dân ta trong hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

Sự lãnh đạo của Đảng- đường lối quân sự Việt Nam trong hai cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 &Ð?i Th?ng Mùa Xuân 1975”.

Cuốn sách được chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Tết Mậu Thân 1968

Phần thứ hai: Mùa Xuân Toàn Thắng- 1975

Qua hai phần này, chúng tôi sưu tầm và tập hợp nhiều tư liệu tham khảo và những sự kiện quan trọng tác động chính đến hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta, như: Phụ lục về các hội nghị, tư liệu, điện và thư gửi vào chiến trường; Những diễn biến và chiến dịch chính trong năm 1968, 1975; Ý nghĩa lịch sử Tết Mậu Thân 1968; Những vấn đề căn bản về đại thắng mùa xuân 1975

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s