PHỤ NỮ – DẤU ẤN THỜI GIAN VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI TIẾNG

PHỤ NỮ – DẤU ẤN THỜI GIAN VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI TIẾNG.
Nhà XB: Lao động Xã hội
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2012
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 325.000 đồng

PHỤ NỮ - DẤU ẤN THỜI GIAN VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI TIẾNG
Phụ nữ ở sự so sánh với đàn ông, họ là một nửa Thế giới. Thiên tính nữ trong mối tương quan đặc biệt của họ đối với người đàn ông trong cuộc sống – xã hội, luôn bộc lộ, lúc nhẹ nhàng, đằm thắm, lúc thì dữ dội mãnh liệt… nhưng không bao giờ tắt lịm, không bao giờ thôi khát khao mong mỏi.
Nhà xuất bản Lao động Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

PHỤ NỮ – DẤU ẤN THỜI GIAN VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT NỔI TIẾNG

Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần 1: ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI XƯA VÀ NAY.
1. Những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ.
2. Phụ nữ Việt Nam – Vai trò và địa vị quan trọng.
3. Tôn giáo nâng đỡ tâm hồn và đề cao địa vị người Phụ nữ.

Phần 2: NHÌN HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN VÀ DANH NGÔN
1. Những câu chuyện xúc động lòng người.
2. Hình ảnh người Phụ nữ qua những câu danh ngôn.

Phần 3: NHỮNG GHI NHẬN MANG TÍNH LỊCH SỬ VỀ NỮ GIỚI VÀ QUYỀN NỮ GIỚI.
1. Nữ giới và quyền nữ giới – Những ghi nhận theo dòng lịch sử ở Việt Nam.
2. Vị thế mới của người Phụ nữ Việt Nam.
3. Phẩm chất điển hình của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
4. Khắc phục những hạn chế đối với sự phát triển địa vị của người Phụ nữ.
5. Nữ giới và quyền nữ giới – Ghi nhận những chuyển biến tại một số quốc gia, khu vực.

Phần 4: TÌM HIỂU TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VÀ NHÂN QUYỀN VÀ CÔNG ƯỚC XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ.
1. Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền.
2. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
3. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại Phụ nữ.

Phần 5: NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
1. Những bông hồng trong vườn hoa đất Việt.
2. Những người Phụ nữ quyền rũ.
3. Những người Phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử Thế giới.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 446 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.

Giá: 325.000 đồng / quyển
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s