Thành hay Bại -Thuật dùng người trong mọi thời đại

Thành hay Bại -Thuật dùng người trong mọi thời đại

Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:

Thành hay Bại -Thuật dùng người trong mọi thời đại

Phần 1: THUẬT DÙNG NGƯỜI TRONG MỌI THỜI ĐẠI.
A. Thành và bại – Câu chuyện của người xưa.
B. Câu chuyện hôm nay – Hành trang cho những cuộc đời.

Phần 2: NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG.
A. Khám phá các chiêu thức để thành công.
B. Bí quyết thành công của các thương hiệu.
C. Quan điểm thành công của người lãnh đạo.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 426 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s