TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM

TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM
Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc, phân bố ở nhiều vùng miền. Trong quá trình đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, nhiều tôn giáo có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với sự hội nhập và giao lưu quốc tế, vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể hiện rõ nét, tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của nhân dân với quan điểm của các tôn giáo hiện nay là sống tốt đời đẹp đạo.

TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM
Qua cuốn sách . “TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO,
PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM
Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam”,
Được Nhà xuất bản Lao động xuất bản, bạn đọc sẽ có cái nhìn khái quát về tôn giáo, quá trình du nhập các tôn giáo vào Việt Nam, các tôn giáo riêng của người Việt, các tín ngưỡng, các phong tục tập quán, lễ hội tôn giáo Việt Nam.

Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Tôn giáo lớn ở Việt Nam
Phần thứ hai. Các tôn giáo khác
Phần thứ ba. Tín ngưỡng ở Việt Nam
Phần thứ tư. Phong tục tập quán, lễ hội tôn giáo Việt Nam
Phần thứ năm. Hỏi đáp pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng
Cuốn sách sưu tầm và tuyển chọn các vấn đề về lịch sử văn hóa tôn giáo dân tộc Việt Nam trên sách báo, tạp chí, internet… và được sắp xếp chặt chẽ và khoa học. Hy vọng quyển sách sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho bạn đọc.
Sách dày 450 trang khổ 19×27 giá bìa 325.000 đồng/1cuốn.
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO, PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ LỄ HỘI TÔN GIÁO VIỆT NAM

  1. Pingback: Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s