TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

Tám mươi mốt tuổi đời (1907-1988), sáu mươi ba năm liên tục hoạt động cách mạng kiên cường, đồng chí Trường-Chinh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

Đồng chí Trường – Chinh Hoạt động trong phong trào yêu nước và là đảng viên thời dựng Đảng, đồng chí đã đảm nhiệm trọng trách quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1940), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1941-1951), Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) và trong nhiều năm đồng chí là người đứng đầu Quốc hội và Nhà nước ta. Đồng chí Trường-Chinh đã góp phần thúc đẩy cách mạng nước ta tiến lên những chặng đường phát triển mới phù hợp với thời đại mới: Cách mạng tháng Tám; kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và đổi mới xây dựng đất nước.

Để tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công lao của đồng chí Trường-Chinh, giúp các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu và noi gương các bậc cách mạng tiền bối Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính giới thiệu cuốn sách: Tổng Bí thư Trường Chinh – Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng.

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

P1: Thời niên thiếu (1907-1927); P2: Trường Chinh những năm (1927-1940); P3: Trường Chinh những năm (1941-1945); P4:Trường Chinh những năm (1945-l946) ; P5: Trường Chinh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1946-1954); P6:Trường Chinh những năm (1954-1960); P7: Trường Chinh những năm xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1960 – 1975); P8: Trường Chinh những năm (1975-1982);P9: Trường Chinh và công cuộc đổi mới (1982-1988); P10: Trường Chinh nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng.

Sách in trên khổ 19×27 cm, dày gần 500 trang. Phát hành tháng 5/2013. Giá bìa phát hành là: 298.000 đồng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382 Tel: 08.66515070
THÔNG TIN LUẬT VIỆT NAM
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG 30 PHÚT KHU VỰC HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Advertisements

One thought on “TỔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

  1. Pingback: THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ | SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s